Perhehoitoyksikkö Kanerva

Ikäihmisten perhehoitajien valmennus

Perhehoitajaksi aikovan tulee käydä ennakkovalmennus. Kanerva järjestää ikäihmisten perhehoitajuudesta kiinnostuneille ennakkovalmennusta Kanta-Hämeen alueella.

Valmennuksen keskeisenä tehtävänä on antaa perhehoitajaksi aikovalle tarvittavat tiedot tietoisen päätöksen tekemiseen perhehoitajaksi ryhtymisestä sekä selvittää perhehoitajaksi aikovan soveltuvuus tehtävään.

Valmennus on prosessi, joka koostuu ryhmätapaamisista, henkilökohtaisista tapaamisista ja kotitehtävistä.
Valmennus pohjautuu perhehoitajalta edellytettäviin valmiuksiin, jotka ovat:

  1. Pitää huolta ikääntyvän hyvinvoinnista
  2. Auttaa ja tukea ikääntyvää hänen omien voimavarojensa hyödyntämisessä ja toimintakyvyn ylläpitämisessä
  3. Mahdollistaa ja tukea ikääntyvän ja hänen läheistensä yhteydenpitoa
  4. Tehdä yhteistyötä ikääntyvän asioissa
  5. Sitoutua perhehoitajan tehtävään

 
Valmennuksen kouluttajina toimivat perhehoitoyksikön ikäihmisten perhehoidosta vastaava sosiaaliohjaaja ja kokenut ikäihmisten perhehoitaja. Näin yhdistyvät ammatillinen tieto ja käytännön kokemus.

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.