Perhehoitoyksikkö Kanerva

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito on ikäihmisen voimavaroista ja tarpeista lähtevä hoivan muoto, joka mahdollistaa ikäihmiselle inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen. Perhehoito voidaan järjestää perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan omassa kodissa.

Perhehoito sopii ikäihmisille, joiden fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista toimintakykyä heikentävät muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai osavuorokautista. Perhehoidossa ikäihmisen on mahdollista osallistua perheen arkeen omien voimavarojensa ja halunsa mukaan.

Perhehoitajana voi toimi henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella on soveltuva antamaan perhehoitoa. Ennen kuin henkilö voi toimia perhehoitajana tulee hänen käydä kunnan järjestämässä ennakkovalmennuksessa.

Perhehoito toteutetaan yhteistyössä kunnan muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Perhehoito on avopalvelua, joten perhehoidossa oleva henkilö on oikeutettu saamaan esim. kotihoidon palveluita.

Lisätietoa ikäihmisten perhehoidosta Perhehoitoliitto.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.