Perhehoitoyksikkö Kanerva

Tavoitteet ja tehtävät

 

Tehtävänämme on

  • tuottaa lastensuojelun perhehoidon palveluita perhehoitoyksikössä mukana oleville kunnille
  • vastata perhehoitajien rekrytoinnista, valmennuksesta, arvioinnista ja täydennyskoulutuksesta sekä tuki- ja kriisiperhepalveluista
  • etsiä kunnan hakemuksen pohjalta lapselle sopiva sijaisperhe, tukiperhe tai kriisiperhe
  • osallistua lapsen asiakassuunnitelma-neuvotteluihin ja kotikäynteihin ensimmäisen vuoden aikana sijoituksen alkamisesta
  • toimia perhehoitajan työn tukena sijoituksen aikana

Tavoitteenamme on

  • tukea lapsen myönteistä ja tervettä kasvua ja kehitystä mahdollistaen lapsen hyvä hoito sijais-, tuki-, ja kriisiperheessä ja mahdollistaa perhehoitajille riittävä valmennus ja tuki
  • perhehoidon tarjoaminen vaihtoehtona laitossijoitukselle
  • saada perhehoitoyksikköön lisää perhehoitajia ja lisätä yleistä tietoutta perhehoidosta

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.