Perhehoitoyksikkö Kanerva

Toimintamme

TOIMINTA-ALUEEMME

 1. PERHEHOITAJAN VALMENNUS JA REKRYTOINTI
 2. LASTEN SIJOITTAMINEN SIJAISPERHEESEEN
 3. LAPSEN SIJOITTAMINEN KRIISIPERHEESEEN
 4. LAPSEN SIJOITTAMINEN TUKIPERHEESEEN
 5. PERHEHOITAJAN TUKI

 

1. PERHEHOITAJAN VALMENNUS JA REKRYTOINTI

Käytössämme on useita rekrytointi- ja markkinointistrategioita:

 • internet-sivut, lehti-ilmoitukset ja muu media sekä rekrytointi-/infotilaisuuksien järjestäminen
 • kiinnostuneiden yhteydenottoihin vastaaminen
 • kirjallisen informaation lähettäminen
 • kotikäynti tai muu tapaaminen, jolloin
  • perhe päättää osallistua valmennukseen tai luopuu jatkotyöskentelystä
  • rekrytointi ja markkinointi jatkuvaa, rekrytointikampanjat keväisin ja syksyisin osana Ajoissa kotiin-kampanjaa

Sijaisperheen valmennus

 • PRIDE-valmennus: 8 valmennustapaamista ryhmässä (+1)
 • kotitehtävät (6 kertaa), jotka työstetään kouluttajien kanssa perhekohtaisesti
 • 1-2 perhetapaamista valmennuksen aikana ja loppuarviointi
 • kirjallisen arvioinnin laatiminen
 • PRIDE-valmennusryhmät tammikuussa ja syyskuussa
 • Myös sukulaissijaisperheet arvioidaan PRIDE-valmennuksessa

Tukiperheen valmennus

 • ryhmämuotoinen tukiperhevalmennus, joka sisältää 3 ryhmätapaamista sekä perhekohtaiset tapaamiset
 • ryhmät kootaan ja valmennus järjestetään tarpeen mukaan; tavoitteena 2 valmennusta/vuosi, keväällä ja syksyllä

 

2. LASTEN SIJOITTAMINEN SIJAISPERHEESEEN

 • lastensuojelun avohuollon paikkavarauksen jälkeen lapselle valitaan hänen tarpeitaan vastaava sijaisperhe
 • työntekijä ottaa yhteyttä perheeseen ja antaa tarpeelliset tiedot lapsesta ja hänen tilanteestaan
 • järjestetään sijaisperheen ja lapsen vanhempien sekä työntekijöiden tapaaminen
 • sijaisperhe tapaa lasta; jos perhe päättää ryhtyä lapsen sijaisvanhemmiksi, tehdään päätös lapsen sijoittamisesta perheeseen ja suunnitellaan sijoitusvaiheen työskentely
 • lapsen asiakassuunnitelma tarkistetaan ennen sijoitusta tai heti sijoituksen jälkeen
 • sijaisperheen kanssa tehdään toimeksiantosopimus
 • lapsi siirtyy perheeseen
 • perhehoitoyksikön työntekijä osallistuu asiakassuunnitelmaneuvotteluihin ja kotikäynteihin noin vuoden ajan
 • perhehoitoyksikkö tukee perhettä intensiivisesti sijoituksen ensimmäisen vuoden ajan: tukimuotoja ovat sosiaaliohjaus, yksilötyönohjaus, työnohjausryhmät ja muu ryhmämuotoinen tuki

 

3.LAPSEN SIJOITTAMINEN KRIISIPERHEESEEN

 • lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän yhteydenoton jälkeen perhehoitoyksikön työntekijä etsii perhehoitoyksiköstä lapselle sopivan perheen, jonka yhteystiedot hän ilmoittaa sosiaalityöntekijälle
 • perhehoitoyksikön työntekijä saa tiedon sijoituksen toteutumisesta
 • lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee päätöksen kriisisijoituksesta ja toimeksiantosopimuksen kriisiperheen kanssa
 • yhteistyö lapsen vastuusosiaalityöntekijän kanssa:
  • mahdollinen yhteinen kotikäynti
  • perhehoitajan vastuutyöntekijä mukana asiakassuunnitelmaneuvottelussa
  • perheen tuki (ryhmätyönohjaus, mentorointi, kriisiperheiden tapaamiset, täydennyskoulutus)

 

4. LAPSEN SIJOITTAMINEN TUKIPERHEESEEN

 • lastensuojelun avohuollon paikkavarauksen jälkeen perhehoitoyksikkö valitsee lapselle hänen tarpeitaan vastaavan tukiperheen
 • perhehoitoyksikön työntekijä järjestää tukiperheen, lapsen ja hänen vanhempiensa sekä työntekijöiden tapaamisen, jolloin laaditaan tukiperhesuunnitelma
 • lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tekee tukiperheen kanssa toimeksiantosopimuksen
 • perhehoitoyksikön työntekijä osallistuu tukiperhesijoituksen seurantaan noin vuoden ajan

 

5. PERHEHOITAJAN TUKI

Perhehoitoyksikön työntekijät

 • suunnittelevat ja järjestävät lasten kasvuun ja kehitykseen ja /tai perhehoitajan perustehtävään kohdennetun 1-2 päivää kestävän koulutuspaketin kaksi (2) kertaa/vuosi
 • järjestävät perhehoitajan tueksi työnohjausryhmiä ja yksilötyönohjausta
 • järjestävät perhehoitajan tueksi ryhmämuotoista tukea ja kokeneen perhehoitajan mentorointia
 • työntekijät järjestävät tarvittaessa yhdessä sijoittavan kunnan kanssa perhehoitajalle mahdollisuuden vapaaseen tehden yhteistyötä lomittajien kanssa
 • ovat lapsen ensimmäisen sijoitusvuoden jälkeenkin sijaisperheiden tukena sijaisvanhemmuuteen ja perhehoitajan asemaan liittyvissä kysymyksissä
 • työskentelevät tarvittaessa lapsen sijoituksen aikaisissa kriisitilanteissa yhdessä sijoittavan kunnan työntekijöiden kanssa

 

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.