Perhehoitoyksikkö Kanerva

PRIDE-valmennus

Perhehoitolaki edellyttää ennakkovalmennusta kaikille sijaisvanhemmaksi aikoville. PRIDE-valmennus on sijais- ja adoptiovanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennuskurssi. Se antaa mahdollisuuden perehtyä ennakolta sijais- ja adoptiovanhemman tehtävään.

PRIDE-valmennus on prosessi, joka koostuu yhdeksästä teemallisesta ryhmätapaamisesta ja niihin liittyvistä kotitehtävistä sekä perhekohtaisista tapaamisista. Valmennuksessa saa tietoa sijais- ja adoptiovanhemmuuden haasteista. Valmennus rohkaisee perheitä kohtaamaan erilaisuutta ja näkemään sijoitettavan lapsen tarpeet sekä hakemaan tarvittaessa apua ja tukea sijaisvanhemmuuteen. Erilaisten harjoitusten avulla eläydytään sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa tilanteisiin ja tunteisiin sijoituksen eri vaiheissa. Kotitehtävien tavoitteena on tutkia omien lapsuudenkokemusten vaikutusta valmiuksiin kohdata sijoitettu lapsi yksilöllisine tarpeineen ja kokemuksineen. Tavoitteena on auttaa sijais- tai adoptiovanhemmuutta harkitsevia perheitä tekemään yhdessä kouluttajien kanssa tietoon perustuvan päätöksen sijais- tai adoptiovanhemmaksi ryhtymisestä.

PRIDE-valmennuksessa sijais- ja adoptiovanhemmuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja kutsutaan valmiuksiksi, jotka on koottu viiteen kategoriaan:

1.    Suojella ja hoivata lasta

2.    Tukea lapsen kehitystä ja ottaa huomioon hänen kehitykselliset viiveensä

3.    Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen

4.    Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan

5.    Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa

Sijaisvanhempana on tärkeää kyetä tarkastelemaan itseään sekä keskustella omasta itsestään, perheestään ja kokemuksistaan. Valmennuksessa edellytetään, että sijais- tai adoptiovanhemmaksi ryhtyvä tiedostaa ja ymmärtää, miksi valmiuksia tarvitaan.

PRIDE-valmennuksessa kouluttajina toimivat aina perhehoitoyksikön sosiaalityöntekijä ja koulutettu sijaisvanhempi yhdessä. Näin yhdistyvät ammatillinen tieto ja käytännön kokemus.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.