Perhehoitoyksikkö Kanerva

Toimisinko sijaisperheenä?

kuva2
Mitä on lastensuojelun perhehoito?

Kaikilla lapsilla pitää olla mahdollisuus tasapainoiseen kasvuun ja terveeseen kehitykseen. Monelta lapselta kuitenkin puuttuvat tällaisen kasvun ja kehityksen edellytykset, turvalliset aikuiset ja turvallinen koti. Kaikki vanhemmat eivät syystä tai toisesta kykene huolehtimaan lastensa välttämättömistä tarpeista. Tällöin kuntien sosiaaliviranomaiset järjestävät lapsille hoidon ja kasvatuksen oman kodin ulkopuolella. Sijaishuolto voi olla tilapäistä tietyn ajanjakson kestävää tai jatkuvaa perhehoitoa. Perhehoito on yksi lastensuojelun sijaishuollon muoto.

 

Jos perhehoitajana toimiminen kiinnostaa, täyttäkää HAkemus sijais- tai tukiperheeksi ja palauttakaa se Kanervaan. Sen jälkeen hakijaan/hakijoihin otetaan yhteyttä ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Lomake löytyy Kanervan etuvisulta sivuvalikosta.


Millaisia lapsia perhehoitoon?

Perheeseen voidaan sijoittaa kaiken ikäisiä lapsia. Lapsilla saattaa aikaisemmasta elämänkokemuksesta johtuen olla erilaisia vaikeuksia käyttäytymisessä ja tunne-elämän alueella sekä kehitysviivästymiä ja erityisen hoidon ja tuen tarvetta. Turvallisissa oloissa ja läheisten ihmisten parissa näitä lapsia voidaan kuitenkin suuresti auttaa ja tukea.


Sijaisperhe

Sijaisperheeksi sopii tavallinen, turvallinen koti, jonka kaikki jäsenet ovat valmiita ottamaan sijoitetun lapsen tasavertaiseksi perheenjäsenekseen. Sijaisperheellä tulee olla halua ja kiinnostusta hoito- ja kasvatustyöhön, kykyä hyväksyä erilaisuutta sekä joustavuutta, yhteistyökykyä ja aikaa ja tilaa lapsille.


Valmennus- ja arviointivaihe

Perhehoitoyksikkö Kanerva järjestää Pride-valmennusta sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneille. Valmennuksen aikana perhettä autetaan arvioimaan yhdessä kouluttajien kanssa valmiuksiaan ja tarpeitaan ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Valmennus kestää kahdeksan kolmen tunnin tapaamiskertaa sekä kotikäynnit ja kotitehtävät. Kouluttajina toimivat sosiaalityöntekijä sekä kokenut sijaisvanhempi.


Sijaisperheenä toimiminen

Tavoitteena on löytää lapselle mahdollisimman sopiva koti. Lapsen tarpeet ja perheen toiveet ja valmiudet eivät aina kohtaa toisiaan. Valmennetut perheet saattavat joutua odottamaan lasta joskus pitkäänkin, vaikka toisaalta sijaisperheistä on pulaa. Sijaisperheen elämään kuuluu normaalin arkielämän lisäksi usein lapsen tuki- ja terapiapalveluja sekä yhteistyötä ja yhteydenpitoa viranomaisten ja lapsen biologisen suvun ja muiden läheisten kanssa. Jos molemmat vanhemmat ovat työelämässä, edellytämme toisen heistä jäävän kotiin hoitamaan lasta sijoituksen alkuvaiheessa.

Jos kiinnostuit perhehoitajana toimimisesta ja haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, ota sivuiltamme perhetietolomake, täytä ja palauta se. Sen jälkeen otamme yhteyttä ja sovitaan tapaamisesta.  

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.