Perhehoitoyksikkö Kanerva

Toimisinko tukiperheenä?

kuva3
Mitä on tukiperhetoiminta?

Jokainen lapsi tarvitsee riittävästi aikuisen hoivaa ja huolenpitoa. Joskus vanhempien voimavarat eivät kuitenkaan riitä. Perheessä voi olla vaikeuksia kasvatusasioissa, ihmissuhteissa, fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa tai jokin muu erityistilanne. sukulaiset saattavat asua kaukana eikä perheen lähipiiristä löydy riittävä tukea. Tukiperhetoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimi ja se sopii leikki- ja alakouluikäisille lapsille.

 

Mitä tukiperheeltä edellytetään?

Tukiperheeksi sopii tavallinen perhe, jolla on

  • omat ihmissuhteet kunnossa
  • kiinnostusta hoito- ja kasvatusasioihin
  • tilaa ja aikaa lapsille
  • joustavuutta
  • yhteistyökykyä

Jokaiselle lapselle etsitän hänen tarpeitaan vastaava tukiperhe. Tukiperheeksi ryhtyminen on koko perheen yhteinen asia. Tukiperheinä voivat toimia erilaisessa elämäntilanteessa olevat perheet, niin lapsiperheet kuin yhden aikuisenkin perheet.

Tukiperheenä toimiminen

Perhehoitoyksikkö Kanervan työntekijät tutustuvat tukiperhetoiminnasta kiinnostuneeseen perheeseen ja heidän kotiinsa 2-3 tapaamisella, jolloin perheen kokonaistilanne selvitetään. Tutustumisvaiheen aikana perhe työstää valmiuksiaan toimia tukiperheenä. Tukiperheitä voidaan valmentaa myös ryhmämuotoisesti.

Tukiperhesuhteen alkaessa laaditaan yhteinen suunnitelma, jossa määritellään tuen tarve, kesto ja tavoitteet sekä sovitaan yhteistyökäytännöt. Tuki suunnitellaan kunkin lapsen tarpeiden mukaisesti. Useimmiten lapsi viettää tukiperheessä yhden viikonlopun kuukaudessa, joskus pidemmänkin jakson.

Sijoittava kunta tekee tukiperheen kanssa toimeksiantosopimuksen, jossa määritellään tukiperheelle maksettava hoitopalkkio ja kustannusten korvaus sekä oikeus tukeen ja koulutukseen. Ennen tukisuhteen alkua perheen tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rikosrekisteriote.

Tukiperhettä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Jos tukiperheenä toimiminen kiinnostaa, täyttäkää Perhetietolomake ja palauttakaa se Kanervaan. Sen jälkeen hakijaan/hakijoihin otetaan yhteyttä ja sovitaan jatkotoimenpiteistä. Lomake löytyy Perheille-valikon kohdasta Linkit, vinkit ja lomakkeet.

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.