Perhehoitoyksikkö Kanerva

Tukimuodot

Perhehoitajille tarjotaan

  • intensiivistä tukea sijoituksen ensimmäisenä vuonna työntekijöiden tekemillä kotikäynneillä /tapaamisilla
  • puhelinkontakteilla
  • ohjauksella ja neuvonnalla
  • pienryhmättoiminnalla

 

Ensimmäisen vuoden jälkeen on mahdollisuus

  • työnohjaukseen /pienryhmätoimintaan
  • ohjaukseen ja neuvontaan
  • täydennyskoulutusta vuosittain
  • kriisitilanteessa harkinnanvaraiseen tehostettuun tukeen
  • perheiden vapaiden järjestämisen tukitoimiin

 

PERHEHOITAJAN TÄYDENNYSKOULUTUS

Perhehoitajille suunnitellaan lasten kasvuun ja kehitykseen ja/tai perhehoitajan perustehtävään kohdennettu 1-2 päivän koulutuspaketti. Täydennyskoulutus perustuu perhehoitoyksikön koulutussuunnitelmaan huomioiden lapsen eri kehitysvaiheet sekä ajankohtaiset asiat.

Kanervan työntekijät laativat koulutuksen ohjelman, kouluttavat ja lähettävät kutsut perhehoitajille.


Copyright © 2015. All Rights Reserved.