Perhehoitoyksikkö Kanerva

Tukiperhevalmennus

Tukiperhevalmennus on prosessi, jonka aikana perheillä on mahdollisuus miettiä omia valmiuksiaan ja halukkuuttaan ryhtyä tukiperheeksi.

Valmennus koostuu kolmesta ryhmätapaamisesta ja kahdesta perhetapaamisesta. Valmennuksen alussa sovitaan kotikäynti perheen luokse. Valmennus päättyy yhteiseen loppuarviointiin, jota varten sovitaan toinen perhetapaaminen Kanervan toimistolle.

Ryhmätapaamisten aiheet ovat:

  1. Mitä tukiperhetoiminta on?
  2. Lapsi tukiperheessä
  3. Yhteistyö ja käytännöt


Valmennuksen tavoitteena on, että perheet ymmärtävät tukiperhettä tarvitsevan lapsen taustan, tilanteen ja tarvitsevuuden sekä tiedostavat tukiperheen roolin, oikeudet ja velvollisuudet. Lisäksi tavoitteena on, että perhe hyväksyy erilaisuutta ja sitoutuu toimintaan.

Tukiperhevalmennuksen kouluttajina toimivat perhehoitoyksikön sosiaaliohjaajat.

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.