Tiedote perhehoitajillemme 27.3.2020

Tiedote Perhehoitoyksikkö Kanervan alueen kuntien perhehoitajille 27.3.2020

Hyvät perhehoitajamme,

Koronavirus pandemia on muuttanut meidän kaikkien elämää viimeisten viikkojen aikana. Uusia muutoksia ja linjauksia tulee vähitellen ja me pyrimme niihin reagoimaan parhaamme mukaan, jotta perhehoidon arki pysyisi poikkeusoloissakin mahdollisimman hyvin toimivana.

Uusin rajoitus ihmisten elämään on Uudenmaan rajan ylittämisen rajoittaminen, mikä astuu voimaan 27.3. Tämä vaikeuttaa niiden perhehoitajiemme elämää, jotka joko asuvat Uudenmaan puolella tai esimerkiksi kuljettavat sijoitettuja lapsia sinne vanhempiaan tapaamaan. Rajoituksista huolimatta toimeksiannolla teillä olevan lapsen hoitaminen on sallittua ja rajan saa ylittää mm. biologisen vanhemman tapaamisten vuoksi tai muun perhehoitoon liittyvän asioinnin vuoksi.

Jotta rajan ylitys onnistuisi mahdollisimman hyvin, olemme valmistautuneet tekemään kirjallisen luvan sitä tarvitseville perhehoitajille. Te, jotka perhehoitajan tehtävää varten Kanervan alueen kuntien sijoittamien lasten asiassa tarvitsette lupaa, laitattehan meille mahdollisimman pian pyynnön asiasta osoitteeseen eija.luodes@hameenlinna.fi. Asian käsittelyn nopeuttamiseksi pyydämme teitä laittamaan viestiinne seuraavat tiedot:

– mihin sähköpostiosoitteeseen luvan voi skannattuna lähettää vai haluatteko luvan kirjeitse kotiosoitteeseenne?

– ketkä perhehoitajat luvan tarvitsevat?

– mikä on lähtöosoitteenne eli kotinne osoite?

Ensimmäiset luvat perhehoitajille toimitetaan ma 30.3.2020 sähköpostitse. Mikäli 27-29.3 on välttämätöntä ylittää raja, pyydättehän tähän luvan lapsen asioista vastaavalta sosiaalityöntekijältä tai neuvotelkaa hänen kanssaan voiko kotilomaa esimerkiksi siirtää, jotta rajan ylitys onnistuu mahdollisimman hyvin.

Lasten kotilomailuista on tullut paljon kyselyjä viime päivinä. Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut 20.3.2020 seuraavasti

”Mikäli lastensuojeluyksikköä tai perhettä ei ole asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, eikä kenelläkään ole flunssaoireita, ei lapsen tai nuoren liikkumista, yhteydenpitoa ja kotilomia voida rajoittaa vastentahtoisesti ilman lapsi- ja tilannekohtaista harkintaa ja lastensuojelulain mukaisten säädösten noudattamista. Lasten kotilomien osalta tulee tilanne arvioida yksilöllisesti ja pyrkiä yhteisymmärryksessä siirtämään lomailua koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä, tulee tarvittaessa ja lakisääteisten edellytysten täyttyessä lapselle tehdä liikkumisvapauden rajoituspäätös lastensuojelulain nojalla. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota päätöksen perusteluihin ja annettava päätös asianosaisille muutoksenhakuohjeiden kanssa.”

Tämä tarkoittaa sitä, että mitään kaikkien tilanteita linjaavia päätöksiä lasten kotilomien tai muiden tapaamisten rajoittamiseksi ei voida tehdä vaan harkinta niiden rajoittamisesta on aina yksilöllinen ja sen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lasten oikeus biologisten vanhempiensa tapaamisiin on vahva ja on huomioitava, että poikkeusolot voivat kestää pitkään. Lapsella on poikkeusolojenkin aikana oikeus tavata läheisiään ja meidän kaikkien on nyt yhdessä pohdittava, miten tämä voidaan turvallisesti tehdä. Tärkeää on tietenkin huomioida, että sairaana olevat lapset eivät liiku minnekään eikä myöskään tapaamispaikassa olla sairaina. Olemassa olevien rajoitusten vuoksi yli 70-vuotiaita läheisiään lasten ei tulisi nyt kuitenkaan tavata lainkaan. Tällöin kehotamme pohtimaan muita yhteydenpitotapoja. Mikäli asia pohdituttaa, olkaa yhteydessä lapsen asioista vastaavaan sosiaalityöntekijään.

Edelleen haluamme muistuttaa, että kaikkea matkustamista tulisi nyt välttää ja pyydämme perhehoitajiamme välttämään myös suuria tapahtumia.

Mikäli Kanervan alueen kuntien sijoittamilla lapsilla todetaan koronavirustartunta tai epäilette perheessänne sellaisen olevan, ilmoitattehan siitä lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Terveydenhuollollisissa asioissa toimikaa tartuntaa epäillessänne kotikuntanne terveydenhuollon ohjeiden mukaan. Mikäli sijoitettu lapsi joutuu sairaalahoitoon, ilmoittakaa tästä mahdollisimman pian lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Mikäli perhehoidossa oleva lapsi jää muiden kuin perhehoitajan hoitoon perhehoitajan joutuessa sairaalahoitoon, ilmoittakaa tästä virka-ajan ulkopuolella hätäkeskuksen kautta Kanta-Hämeen sosiaalipäivystykseen ja virka-aikana lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle. Kriisiperheiden tulee ilmoittaa sairastumisesta (sekä lasten että aikuisten) myös Kanervaan.

Perhehoitoyksikkö Kanervan työntekijät ovat tässä poikkeustilanteessa vahvasti perhehoitajien tukena puhelimitse eli soittakaa rohkeasti ja matalalla kynnyksellä millä vaan asialla!

Hyvää lähestyvää pääsiäistä kaikille!

Kanervan väki

Eija (p. 0505651310), Marika M. (p.0408246168), Mirva (p.0408246063), Riitta (p. 0405330392), Marika T. (p. 0503237137) ja Anne (p. 0504385577).