Tiedote perhehoitajillemme ja tukiperheillemme rikosrekisteriotteiden tarkistamisesta

Perhehoitoyksikön ohjausryhmä on päättänyt helmikuussa 2020, että jatkossa alueemme perhehoitajien ja tukiperheiden rikosrekisteriotteet tarkistaa keskitetysti Perhehoitoyksikkö Kanerva kaikissa prosessin vaiheissa.

Rikosrekisteriotteen tarkistus tapahtuu perhehoitajien kohdalla Lain lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä 2§:n perusteella ja tukiperheiden kohdalla Lain lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä perusteella. Perhehoitajat eivät siis tästä eteenpäin enää toimita rikosrekisteriotteitaan kuntiin vaan ainoastaan Perhehoitoyksikkö Kanervaan yksikön ohjeistamina aikoina.

Pitkäaikaiset ja kriisiperhehoitajat

Kaikilta valmennukseen tulevilta/muilta yksiköiltä siirtyviltä perhehoitajilta kysytään rikosrekisteriote valmennuksen/arvioinnin aikana kuten tähänkin asti.

Perheen aloitettua perhehoitajina, Perhehoitoyksikkö pyytää perheitä hankkimaan rikosrekisteriotteen kahden vuoden välein Perhehoitoyksikön ilmoittamana ajankohtana. Perhehoitajina toimivat pyytävät rikosrekisteriotteet siis edelleen itse suoraan oikeusrekisterikeskuksesta perusteena ”sijaisperheenä toimiminen”. Ohjeistamme perhehoitajia asiassa aina haluttuna ajankohtana Kanervasta käsin.

Vuonna 2020 kaikkien pitkäaikais- ja kriisiperhehoitajien tulee toimittaa rikosrekisteriote marras-joulukuun aikana yksikköön. Lähetämme tästä lisäohjeista perhehoitajille lähempänä ajankohtaa. Vielä ei tarvitse tehdä asialle mitään.

Tukiperheet

Tukiperheiden osalta Perhehoitoyksikkö pyytää yllä mainitun vapaaehtoisia koskevan lain perusteella itse rikosrekisteriotteet suoraan Oikeusrekisterikeskukselta. Tätä varten tarvitsemme jokaiselta tukiperhevanhemmalta suostumuksen otteen pyytämiseen. Perhehoitoyksikön työntekijät hoitavat suostumusten keräämisen aina niitä tarvittaessa. Tukiperheet eivät enää itse saa otetta suoraan oikeusrekisterikeskukselta.

Rikosrekisteriote pyydetään aina uuden perheen tullessa valmennukseen ja tämän jälkeen kerran vuodessa.

Vuonna 2020 kaikkien toiminnassa olevien tukiperheiden rikosrekisteriotteet tarkistetaan yksikössä elo-syyskuussa. Suostumuksen saamiseksi sihteerimme lähestyy teitä kirjeitse asian hoitamiseksi.

Jos perheesi toimii sekä tuki- että sijaisperheenä, perheen ei itse tarvitse toimittaa rikosrekisteriotetta yksikköön vaan pyydämme sen tukiperheyden perusteella suoraan oikeusrekisterikeskukselta.

Perhehoitoyksikkö pitää rekisteriä siitä, milloin minkäkin perheen rikosrekisteriotteet on viimeksi tarkastettu ja antaa tämän tiedon jäsenkuntiinsa sitä kysyttäessä.

Lisätietoja asiasta antaa johtava sosiaalityöntekijä Eija Luodes p. 03 6214791.