Tiedote perhehoitajien rikosrekisteriotteiden tarkistamisesta 16.11.2020

Kuten olemme jo aiemmin tiedottaneet, vuodesta 2020 alkaen alueemme perhehoitajien rikosrekisteriotteet tarkistaa keskitetysti Perhehoitoyksikkö Kanerva kaikissa prosessin vaiheissa.Rikosrekisteriotteen tarkistus tapahtuu perhehoitajien kohdalla Lain lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä 2§:n perusteella.

Perhehoitajat eivät siis tästä eteenpäin enää toimita rikosrekisteriotteitaan kuntiin vaan ainoastaan Perhehoitoyksikkö Kanervaan yksikön ohjeistamina aikoina.Rikosrekisteriotteiden tarkastaminen tehdään pitkäaikais- ja kriisiperhehoitajille kahden vuoden välein.

Nyt on se aika, jolloin jokaisen pitkäaikaisena perhehoitajana tai kriisiperhehoitajana alueellamme toimivan tulisi hankkia uusi rikosrekisteriote ja toimittaa se meille nähtäväksi! Perhehoitajat hakevat rikosrekisteriotteet edelleen itse oikeusrekisterikeskukselta osoitteestahttps://oikeusrekisterikeskus.fi/fi/. Tarvittava ote on ”Rikostaustaote lasten kanssa työskentelyä varten” ja syy kohtaan tulee ilmoittaa ”sijaisperheenä toimiminen”. Otteesta tulevat kulut sijaisperhe maksaa itse.

JOS PERHEESI TOIMII SEKÄ TUKI- ETTÄ SIJAISPERHEENÄ, PERHEEN EI ITSE TARVITSE TOIMITTAA RIKOSREKISTERIOTETTA YKSIKKÖÖN VAAN OLEMME PYYTÄNEET SEN JO AIEMMIN TUKIPERHEYDEN PERUSTEELLA SUORAAN OIKEUSREKISTERIKESKUKSELTA.

Perhehoitoyksikkö pitää rekisteriä siitä, milloin minkäkin perheen rikosrekisteriotteet on viimeksi tarkastettu ja antaa tämän tiedon jäsenkuntiinsa sitä kysyttäessä.

Otteen voi toimittaa meille joko postitse osoitteeseen ”Perhehoitoyksikkö Kanerva, Erottajakatu 12 13100 Hämeenlinna” (palautamme otteet saman tien kirjeitse teille) tai tavatessamme kotikäyntien tms. parissa. 4.12 on myös tulossa perhehoitajien pikkujoulumainen koulutustilaisuus, jossa otteen voi esittää työntekijöille! Tilaisuudesta tulee kutsu ihan lähiaikoina sähköpostitse.

Lisätietoja asiasta antaa johtava sosiaalityöntekijä Eija Luodes p.03-6214791.