Tiedote hyvinvointialueelle siirtymisestä

Hyvät perhehoitajat, tukiperheet ja sijaishoitajat sekä kuntien lasten asioista vastaavat työntekijät!

Näin vuoden 2022 loppupuolella on syytä saattaa teidät ajan tasalle siitä, mitä tulevan vuoden vaihteessa tapahtuva hyvinvointialueen aloitus tarkoittaa perhe- ja tukiperhehoidon kannalta. Perhehoitoyksikkö Kanerva on toiminut jo kymmenen vuoden ajan Kanta-Hämeen alueella koko maakunnan yhteisenä perhehoitoyksikkönä, joten siirtymä hyvinvointialueelle on kannaltamme ja myös teidän perheiden kannalta kohtuullisen selkeä. Esimerkiksi palkkioperusteet ja toimintaohjeet ovat jo kaikille samat.  Muutoksia kuitenkin tapahtuu ajan kanssa, osa näkyy teille perheille enemmän ja osa vähemmän. Kenelläkään ei ole vielä vastausta kaikkiin muutoksen vaatimiin ratkaisuihin, mutta kaikesta pyritään tiedottamaan hyvissä ajoin. Heikennyksiä perhehoitajien ja lasten palveluihin pyritään välttämään kaikin keinoin. 

Tulevan hyvinvointialueemme nimi tulee olemaan Oma Häme ja se pitää sisällään koko Kanta-Hämeen alueen. Hyvinvointialueen alkua valmisteleva henkilöstö hyvinvointialue johtaja Olli Naukkarisen johdolla haluaa juuri nyt ensisijaisesti mahdollistaa häiriöttömän palveluiden siirron kunnista hyvinvointialueelle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että nyt tehdään paljon valmistelevaa työtä sen eteen, että palkkiot, kulukorvaukset ja muu rahaliikenne toimii katkottomasti vuoden vaihteen jälkeenkin. Pääasiallisesti kaikki asiakastyötä tekevät työntekijät jatkavat vuoden vaihteen jälkeenkin nykyisessä työssään ja mikäli muutoksia tulee, ne tulevat rauhalliseen tahtiin ja ennalta suunnitellusti ja ilmoitetusti myöhemmin. Teillä asuvan tai käyvät lapsen asioita siis hoitaa edelleen sama henkilöstö kuin tähänkin asti ja mikäli muutoksia jossain kohdin tulee, pyrimme ilmoittamaan niistä mahdollisimman hyvissä ajoin. Lastensuojelun tulosaluejohtajaksi hyvinvointialueelle on valittu sosiaalityöntekijä Taija Ylätalo.

Muutos tarkoittaa myös monia sopimusteknisiä asioita, jotka pitää hoitaa kuntoon ja perhe- ja tukiperhehoidossa tämä tarkoittaa etenkin toimeksiantosopimusten uusimista siten, että hyvinvointialue on sopimuskumppanina kuntien sijaan. Sopimukset tullaan uusimaan kaikkien niiden kohdalla, jolla sopimus olisi muutoinkin voimassa 1.1.2023 jälkeen ja kaikki sopimukset uusitaan siirtymäaikana 1.11.2022-31.3.2023. Vanhat sopimukset ovat voimassa, kunnes uusi on tehty.

Tässä yhteydessä on tehty sopimuspohjiin myös se muutos, että lyhytaikaisessa perhehoidossa (Kriisiperheet) on nyt oma sopimuspohjansa erotettuna pitkäaikaisesta perhehoidosta. Teillä asuvan tai käyvän lapsen asioista vastaava työntekijä tai Perhehoitoyksikön työntekijät antavat mielellään lisätietoa, mikäli jokin asiassa pohdituttaa!

Vuoden lopussa olisi tärkeää, että perhehoitajat ja tukiperheet toimittavat mahdollisimman nopeasti kaiken maksuliikenteeseen liittyvän kuntaan (kilometrikorvaushakemukset, tukiperheraportit ym.), jotta kulut, joista kunnat vielä vastaavat, saadaan mahdollisimman nopeasti hoidettua kuntoon.

Perhehoitoyksikkö Kanervan toimintaohje päivitetään ajan tasalle vuoden vaihteessa ja se löytyy www.perhehoitoyksikkokanerva.fi osoitteesta. Siihen suurin muutos on myöskin se, että perhehoidon järjestäjänä tulee olemaan 1.1.2023 alkaen hyvinvointialue, eivät enää kunnat.

Olkaa rohkeasti yhteydessä tarpeen mukaan!